Procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept

Cu titlu de noutate legislativa actualul Cod de procedura civila a instituit in Cartea VI-a – Proceduri speciale procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept legiuitorul dorind astfel sa vina in intampinarea nevoii justitiabililor de a clarifica eficient si rapid situatii litigioase des intalnite in societate asa cum sunt cele privind folosinta sau […]

Add To Cart

Procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept

00

Cu titlu de noutate legislativa actualul Cod de procedura civila a instituit in Cartea VI-a – Proceduri speciale procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept legiuitorul dorind astfel sa vina in intampinarea nevoii justitiabililor de a clarifica eficient si rapid situatii litigioase des intalnite in societate asa cum sunt cele privind folosinta sau ocuparea imobilelor....

Cu titlu de noutate legislativa actualul Cod de procedura civila a instituit in Cartea VI-a – Proceduri speciale procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept legiuitorul dorind astfel sa vina in intampinarea nevoii justitiabililor de a clarifica eficient si rapid situatii litigioase des intalnite in societate asa cum sunt cele privind folosinta sau ocuparea imobilelor. Fiind o noutate legislativa absoluta procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept este de natura a crea numeroase dificultati in ceea ce priveste intelegerea interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale ce o reglementeaza. Poate folosi reclamantul in acelasi timp atat o cerere in evacuare intemeiata pe dreptul comun cat si una potrivit procedurii speciale? Ce inseamna dezbateri sumare? Poate fi considerat uzufructuarul proprietar sau locator in acceptiunile legii de procedura civila? Comodantul poate fi integrat in notiunea de proprietar iar comodatarul poate fi considerat locatar? Care sunt elementele pe care trebuie sa le cuprinda cererea de evacuare? Este exclusa de la regularizare cererea de evacuare pe calea procedurii speciale? Se pot solicita despagubiri constand din contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului in cadrul procedurii speciale? Ce se intelege prin posibilitatea paratului de a invoca lipsa titlului reclamantului? Iata numai cateva dintre problemele care s-au pus in fata instantelor judecatoresti de la intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila intrebari ale caror raspunsuri se regasesc in cartea Procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept demers realizat din perspectiva unui practician al dreptului si care se adreseaza in egala masura atat practicienilor si teoreticienilor dreptului cat si celor implicati intr-un fel sau altul intr-o astfel de procedura. Volumul Procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept este structurat in zece sectiuni care prezinta in ordine: cateva aspecte generale si sediul materiei noii proceduri speciale a evacuarii (Sectiunea 1) caracterele de procedura speciala facultativa sumara urgenta si contencioasa (Sectiunea a 2-a) domeniul de aplicare si intelesul unor termeni (locatiune locatar locator ocupant etc.) astfel cum sunt explicati de dispozitiile legale (Sectiunea a 3-a) instanta competenta (Sectiunea a 4-a) cererea de evacuare (Sectiunea a 5-a) citarea si comunicarea actelor de procedura (Sectiunea a 6-a) notificarea locatarului si ocupantului de catre proprietar sau locator solicitandu-i sa isi indeplineasca benevol obligatia de a elibera si preda imobilul evacuarea voluntara (Sectiunea a 7-a) stipuland aceasta formalitate in sarcina reclamantului legiuitorul a incercat pe de o parte sa protejeze locatarul sau ocupantul care nu este pus in ipostaza de a suporta declansarea intempestiva a procedurii judiciare de evacuare iar pe de alta parte pentru proteguirea proprietarului care ar fi avantajat de o eventuala indeplinire voluntara a obligatiei de a elibera si preda imobilul evitandu-se astfel initierea demersului judiciar procedura de evacuare judiciara (Sectiunea a 8-a) in care sunt analizate conditiile de exercitare a actiunii civile apararile paratului in cazul judecarii cererii de evacuare cu citare probele in cadrul procedurii solutiile asupra cererii de evacuare executarea hotararii de evacuare dispozitiile speciale ce consacra posibilitatea ca proprietarul sau chiar asociatia de proprietari pe cale ordonantei presedintiale sa stopeze abuzul locatarilor sau sublocatarilor dintr-un imobil (Sectiunea a 9-a) corelatia dintre procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept si procedura de drept comun (Sectiunea a 10-a). La o analiza sumara procedura speciala a evacuarii pare sa il avantajeze pe reclamant intrucat apararea paratului este limitata in mod expres de legiuitor fara insa a fi paralizata cata vreme paratul poate invoca inclusiv lipsa titlului reclamantului. Totusi exista deosebiri esentiale chiar daca sunt subtile intre cele doua proceduri iar prezentul demers judiciar incearca sa le evidentieze si sa le explice. Modul cum sunt interpretate si aplicate noile dispozitii legale problemele ivite in practica dupa data de 15 februarie 2013 sunt relevate in paginile lucrarii Procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept atat de comentariile autorului si opiniile exprimate in doctrina recenta cat si de solutiile instantelor nationale prezentate in extras si insotite de note explicative.

Autor: Alex Bogdan Arghir
Editura: Hamangiu