Noul Cod penal si legea de punere in aplicare. Actualizat 20 septembrie 2013

Aceasta carte face parte din colectiaLegislatiea edituriiHamangiusi cuprinde textul noului Cod penal adoptat prin Legea nr. 286/2009 (M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009) actualizat cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 27/2012 (M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012) Legea nr. 63/2012 (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012) si […]

Add To Cart

Noul Cod penal si legea de punere in aplicare. Actualizat 20 septembrie 2013

00

Aceasta carte face parte din colectiaLegislatiea edituriiHamangiusi cuprinde textul noului Cod penal adoptat prin Legea nr. 286/2009 (M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009) actualizat cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 27/2012 (M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012) Legea nr. 63/2012 (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012) si prin recent publicata Lege de punere in aplicare nr. 187/2012...

Aceasta carte face parte din colectiaLegislatiea edituriiHamangiusi cuprinde textul noului Cod penal adoptat prin Legea nr. 286/2009 (M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009) actualizat cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 27/2012 (M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012) Legea nr. 63/2012 (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012) si prin recent publicata Lege de punere in aplicare nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012). Toate modificarile si completarile aduse prin aceste acte normative au fost inserate direct la nivelul fiecarui articol din cod iar in nota de subsol sunt redate dispozitiile anterioare. Acolo unde a fost cazul sub articolele din cod au fost asezate dispozitiile interpretative si cele de aplicare. In editia de fata sunt redate si dispozitiile Legii de punere in aplicare (astfel cum a fost rectificata in M. Of. nr. 117 din 1 martie 2013 si modificata prin Legea nr. 255/2013) respectiv: Titlul I Dispozitii privind aplicarea in timp a legii penale (Capitolul I Domeniul de reglementare Capitolul II Dispozitii generale privind aplicarea in timp a legii penale Capitolul III Dispozitii privind aplicarea si executarea sanctiunilor penale Capitolul IV Dispozitii speciale privind regimul sanctionator aplicabil minorilor) Titlul II Dispozitii privind modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii penale Titlul III Dispozitii referitoare la Codul penal (Capitolul I Dispozitii interpretative) Titlul IV Dispozitii tranzitorii si finale. De asemenea este prezentata expunerea de motive la proiectul Legii de punere in aplicare care sintetizeaza substanta modificarilor aduse atat noului Cod penal cat si mai ales legilor speciale care cuprind dispozitii penale. Cartea mai cuprinde o tabla de materii detaliata precum si un index alfabetic care nu fac parte din textul oficial ci au fost intocmite de redactia EdituriiHamangiupentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate. Potrivit art. 246 din Legea de punere in aplicare data intrarii in vigoare a noului Cod penal precum si a dispozitiilor de modificare a legilor speciale este 1 februarie 2014.

Editura: Hamangiu