Noul Cod de procedura penala si Legea de punere in aplicare. Actualizat 27 august 2013

Aceasta carte face parte din colectia Legislatie a editurii Hamangiu. Prezenta lucrare cuprinde textul noului Cod de procedura penala adoptat prin Legea nr. 135/2010 (M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010) actualizat cu modificarile si completarile aduse prin Legea de punere inaplicare nr.255/2013 (M. Of. nr. 515 din14 august 2013). Toate modificarile si completarile […]

Add To Cart

Noul Cod de procedura penala si Legea de punere in aplicare. Actualizat 27 august 2013

00

Aceasta carte face parte din colectia Legislatie a editurii Hamangiu. Prezenta lucrare cuprinde textul noului Cod de procedura penala adoptat prin Legea nr. 135/2010 (M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010) actualizat cu modificarile si completarile aduse prin Legea de punere inaplicare nr.255/2013 (M. Of. nr. 515 din14 august 2013). Toate modificarile si completarile aduse prin acest act normativ au...

Aceasta carte face parte din colectia Legislatie a editurii Hamangiu. Prezenta lucrare cuprinde textul noului Cod de procedura penala adoptat prin Legea nr. 135/2010 (M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010) actualizat cu modificarile si completarile aduse prin Legea de punere inaplicare nr.255/2013 (M. Of. nr. 515 din14 august 2013). Toate modificarile si completarile aduse prin acest act normativ au fost inserate direct la nivelul fiecarui articol din cod iar acolo unde a fost cazul sub articolele din cod au fost asezate dispozitiile privind situatiile tranzitorii ce rezulta din intrarea sa in vigoare. In editia de fata este redata in extras si Legea de punere in aplicare respectiv: Titlul I Dispozitii generale (Capitolul I – Obiectul reglementarii Capitolul II Dispozitii privind situatiile tranzitorii) Titlul II Dispozitii privind modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale Titlul IV Dispozitii tranzitorii si finale. De asemenea este prezentata expunerea de motive la proiectul Legii de punere in aplicare care sintetizeaza substanta modificarilor aduse atat noului Cod de procedura penala cat si legilor speciale care cuprind dispozitii de procedura penala. Cartea mai cuprinde o tabla de materii detaliata precum si un index alfabetic care nu fac parte din textul oficial al noului Cod de procedura penala ci au fost intocmite de redactia Editurii Hamangiu pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate. Potrivit art. 103 din Legea de punere in aplicare data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura penala precum si a dispozitiilor de modificare a legilor speciale este 1 februarie 2014.

Editura: Hamangiu