Noul Cod de procedura civila

Legislatie consolidata si INDEX: 22 octombrie 2014. Editia de fata cuprinde Noul Cod de procedura civila (Legea nr. 134/2010) actualizat substantial modificat prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Articolele Codului sunt insotite acolo unde este […]

Add To Cart

Noul Cod de procedura civila

00

Legislatie consolidata si INDEX: 22 octombrie 2014. Editia de fata cuprinde Noul Cod de procedura civila (Legea nr. 134/2010) actualizat substantial modificat prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Articolele Codului sunt insotite acolo unde este cazul...

Legislatie consolidata si INDEX: 22 octombrie 2014. Editia de fata cuprinde Noul Cod de procedura civila (Legea nr. 134/2010) actualizat substantial modificat prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Articolele Codului sunt insotite acolo unde este cazul de dispozitii de aplicare si de varii extrase relevante necesare unei depline intelegeri a noii reglementari. Indexul plasat la finalul Codului faciliteaza utilizarea acestuia indicand sediul materiei pentru diverse institutii importante in domeniul procedurii civile si asigurand o cautare rapida a cuvintelor-cheie aferente. Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila modificata la randul ei prin Legea nr. 138/2014 este prezentata in extras. Tot sub forma de extras lucrarea include dispozitiile Legii nr. 138/2014 privitoare la urmatoarele acte normative: Codul civil Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011) Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor. Lucrarea Noul Cod de procedura civila este destinata nu doar practicienilor si studentilor ci si teoreticienilor interesati de acest domeniu.

Editura: Universul Juridic