Legislatia profesiei de avocat. Editia a 14-a

Editia a 14-a a culegerii Legislatia profesiei de avocat contine actele esentiale pentru membrii acestui corp profesional: Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat in forma actualizata cu ultimele modificari aduse prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 297/2014 Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. […]

Add To Cart

Legislatia profesiei de avocat. Editia a 14-a

00

Editia a 14-a a culegerii Legislatia profesiei de avocat contine actele esentiale pentru membrii acestui corp profesional: Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat in forma actualizata cu ultimele modificari aduse prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 297/2014 Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din...

Editia a 14-a a culegerii Legislatia profesiei de avocat contine actele esentiale pentru membrii acestui corp profesional: Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat in forma actualizata cu ultimele modificari aduse prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 297/2014 Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011 inclusiv completarea adusa prin Hotararea nr. 1069/2015 (publicata in Monitorul Oficial nr. 173 din 12 martie 2015) prin care s-a clarificat modalitatea de operare a diviziunii patrimoniale in materia profesiei de avocat pana la adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Registrului electronic al evidentei patrimoniului de afectatiune al avocatilor Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana aplicabil de la 1 ianuarie 2007 si in tara noastra O.U.G. nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor care reglementeaza printre altele contributiile dar si pensiile si celelalte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor Regulamentul de organizare si functionare a U.N.B.R. si de desfasurare a sedintelor Consiliului U.N.B.R. aprobat prin Hotararea nr. 5/2011 a Consiliului U.N.B.R. Decizia nr. 113/2014 (Regulamentul privind emiterea administrarea si utilizarea cardului de identitate CCBE Consiliul Barourilor Europene pentru legitimare de catre avocatii definitivi din Romania) Protocolul nr. 48025 din 6 iunie 2015 incheiat intre Ministerul Justitiei si U.N.B.R. privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara in materie penala pentru prestarea in cadrul sistemului de ajutor public judiciar a serviciilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare ori de asistenta extrajudiciara precum si pentru asigurarea serviciilor de asistenta judiciara privind accesul international la justitie in materie civila si cooperarea judiciara internationala in materie penala. De asemenea Legislatia profesiei de avocat reuneste si acte indispensabile aspirantilor la statutul de avocat: Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice varianta republicata prin Hotararea nr. 1117 din 5 iunie 2015 ce include ca noutati interdictia sustinerii unui nou examen timp de 5 ani pentru candidatii eliminati din examen pentru motiv de frauda dar si clarificari in privinta centrului I.N.P.P.A. la care se pot inscrie candidatii in cazul promovarii examenului in anexa este prezentata tematica pentru examenele de primire in profesie a avocatilor stagiari respectiv a celor definitivi Hotararea nr. 1116/2015 privind organizarea examenului de primire in profesie sesiunea septembrie 2015 ce stabileste aspecte privind perioada de inscriere si data sustinerii examenului centrele teritoriale desemnarea Comisiei nationale sau taxa de examen Hotararea nr. 525/2012 privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor. Spre a veni in sprijinul celor care pregatesc examenul de admitere in profesia de avocat in culegerea Legislatia profesiei de avocat sunt redate subiectele si baremele de la probele eliminatorii tip grila ale examenul de primire in profesie materia Organizarea profesiei de avocat sesiunile 2011 2012 2013 si 2014. In culegere a fost inclusa si hotararea pronuntata in Cauza Mateescu contra Romaniei in care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o ingerinta in exercitarea dreptului reclamantului la respectarea vietii private prin interdictia de a exercita simultan profesiile de medic si de avocat. Toate actele normative din Legislatia profesiei de avocat sunt prezentate cu actualizarile publicate in Monitorul Oficial pana la data de 25 iunie 2015 si contin note de trimitere sau de redare a altor reglementari cum ar fi spre exemplu hotararile Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania care stabilesc contributiile si prestatiile de asigurari sociale valabile in anul 2015 tot in note sunt incluse si deciziile interpretative ale Consiliului.

Editura: Hamangiu