Lucrarea se adreseaza tuturor celor angajati in cariera didactica la toate treptele si disciplinele de invatamant. Contine patru module de studii: Fundamentele pedagogiei Psihologia educatiei Sociologia educatiei si Cercetarea pedagogica experimentala coordonate de personalitati ale stiintelor pedagogice ca: prof. Univ. Dr. Sorin Cristea prof. Univ. Dr. Ion Negret-Dobridor dr. Eugen Noveanu conf. Univ. Dr. Elena […]

Add To Cart

Curriculum Pedagogic

00

Lucrarea se adreseaza tuturor celor angajati in cariera didactica la toate treptele si disciplinele de invatamant. Contine patru module de studii: Fundamentele pedagogiei Psihologia educatiei Sociologia educatiei si Cercetarea pedagogica experimentala coordonate de personalitati ale stiintelor pedagogice ca: prof. Univ. Dr. Sorin Cristea prof. Univ. Dr. Ion Negret-Dobridor dr. Eugen Noveanu...

Lucrarea se adreseaza tuturor celor angajati in cariera didactica la toate treptele si disciplinele de invatamant. Contine patru module de studii: Fundamentele pedagogiei Psihologia educatiei Sociologia educatiei si Cercetarea pedagogica experimentala coordonate de personalitati ale stiintelor pedagogice ca: prof. Univ. Dr. Sorin Cristea prof. Univ. Dr. Ion Negret-Dobridor dr. Eugen Noveanu conf. Univ. Dr. Elena Stanculescu s.a. Structurile elaborate si modul de ierarhizare si articulare a celor patru module raspund cerintelor paradigmei curricumului care impun epistimologic dar si deontologic aboradarea globala si deschisa a educatiei si instruirii in contextul specific societatii informationale bazata pe cunoastere. Autorii s-au concentrat asupra identificarii dimensiunii stabile a curriculumui pedagogic necesar in activitatea de formare initiala si continua a personalului didactic. Sunt evidentiate obiectivele si continuturile de baza si subliniate conceptele-cheie care permit cunoasterea intelegerea aplicarea analiza-sinteza si chiar evaluarea critica a problematicii pedagogice pusa de fiecare modul si capitol. Tema cartii o constituie demonstrarea specificitatii pedagogiei ca domeniu autonom de cunoastere stintifica si de activitate sociala. Specificitate si autonomie confirmate la nivelul fundamentelor domeniului si in cadrul numeroaselor stiinte ale educatiei dezvoltate in raport cu trunchiul comun al pedagogiei. Lucrarea pe parcursul a 556 de pagini raspunde asteptarilor unui curs de pedagogie al Universitatii Bucuresti realizat de membrii Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic fiind totodata produsul unei activitati de cercetare fundamentala.

Autor: Sorin Cristea
Editura: Didactica si Pedagogica